Tady je prvních 20 okruhů z literatury na SPŠE v Mohelnici

1. Počátky světového písemnictví

2. Vývoj naší literatury od počátku do doby husitské

3. Humanismus a renesance ve světě i u nás

4. Baroko, osobnost Komenského, klasicismus, osvícenství

5. Preromantismus a romantismus v evropské a české literatuře

6. Národní obrození – kořeny, divadlo, jazykověda, osobnosti

7. Kritický realismus ve světové literatuře

8. Realismus v české literatuře

9. Básnické skupiny 2. poloviny 19. století

10. Vývoj světového a českého divadla do konce 19. století

11. Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. století

12. Světová literatura 1. poloviny 20. století

13. Meziválečná poezie

14. Česká meziválečná próza

15. Světová literatura proti válce

16. Čeští umělci v boji proti fašismu, reakce na okupaci a válku

17. Česká próza po 2. světové válce – oficiální literatura

18. Česká literatura exilu a samizdatu

19. Poválečná česká poezie

20. Světová literatura po roce 1945